Velkommen

Heimeside for Svortland Krinslag

Svortland Krinslag er ein paraplyorganisasjon for velforeninger i skulekrinsen i det tettast befolka området i kommunen.

Me ønskjer å engasjere oss i tiltak som er viktige for kommunen med særskilt fokus på dei utfordringar og muligheter som er viktige for vårt nærområder.

Aktuelt

Saker som blei foreslått for å gjera bygda Svortland meir attraktiv:

TURVEG RUNDT STORAVATNET 

Helsesportløype, turveg, lysløype,  populært tiltak. Me i Svortland Krinslag ønskjer å vidareføra arbeidet med å få til ei rundløype rundt Storavatnet.  I den forbindelse har me «oppdatert» skissa som Odd Ivar Vik laga i 2005. Me er så vidt starta dette arbeidet, men vil komma med meir informasjon når dette føreligg. Sjå meir detaljar under menyen «Storavatnet»

 

Sjå meir informasjon på vår Facebook Side: https://www.facebook.com/Svortland/