Samarbeidspartnarar

Send oss nøkkelinformasjon som foreningsnavn, adresse, tlf nr og epostadresse samt evt. web adresse. send til post@svortland.no

Bremnes Idrettslag

Idrettsvegen 87, 5430 Bremnes
tlf 53 42 16 66 epost: bil@bremnesil.no
www.bremnesil.no

Bømlo Frivilligsentral SA

Telegrafvegen 2, 5427 Urangsvåg
Tlf. 53 42 14 14, epost bomlo@frivilligsentralen.no
www.frivilligsentralen.no

 Bømlo Røde Kors

Telegrafvegen 2, 5427 Urangsvåg
Tlf. 930 66 800, epost brk@haugnett.no
– Bømlo Røde Kors Hjelpekorps,                        –  epost brkh@haugnett.no
– Bømlo Røde Kors Omsorg                                  –  epost brko@haugnett.no
– Bømlo Røde Kors Ungdom                                  – epost brku@haugnett.no

 Bømlo Turlag

Bleikeleiren 2, 5430 Bremnes
Tlf. 915 51 522, epost  turlaget@haugnett.no
http://www.turistforeningen.no/bomlo/